• Informácie pre rodičov a žiakov našej školy

   • Táto stránka slúži pre rozšírenie informácií o chode školy. Nájdete tu aktuálne rozvrhy, známky, suplovanie, vzory tlačív a žiadostí a ďalšie užitočné interné informácie. Vstup po prihlásení.
   • Informácie pre rodičov a žiakov našej školy

   • Vstup po prihlásení.
   • Informácie pre rodičov a žiakov našej školy

   • Táto stránka slúži pre rozšírenie informácií o chode školy. Nájdete tu aktuálne rozvrhy, známky, suplovanie, vzory tlačív a žiadostí a ďalšie užitočné interné informácie. Vstup po prihlásení.
  • Prečo si zvoliť nás?

   Sme vyhľadávanou modernou školou, ktorá sa otvoreným vzdelávaním, vedením žiakov k tolerancii, k schopnosti kritického, tvorivého myslenia, vytváraním podmienok pre slobodné vedecké bádanie a šírenie novovytvorených aj sprostredkovaných poznatkov, prácu s informáciami a digitálnymi technológiami ako aj systematickým zapájaním sa do medzinárodnej spolupráce, radí medzi kvalitné školy KSK i Slovenska.
    • Partnerstvo
    • Vyprofilovanosť
    • Digitalizácia
    • Aktívnosť a angažovanosť
    • Inkluzívnosť
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    zatiaľ žiadne údaje
  • Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • 100 rokov Gymnázia v Michalovciach

   Prvé snahy či pokusy o zriadenie školy gymnaziálneho typu v Michalovciach sa datujú už do čias Rakúsko-Uhorska, do začiatku 20. storočia.
   • Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
   • Prešovská univerzita
   • Strojnícka fakulta TU v Košiciach
   • Deutsche Auslandsschularbeit International
   • CISCO akadémia
   • IT akadémia