• Elektronická prihláška

  • Prihláška na štúdium na našej škole

   Elektronický evidenčný list žiaka pre školský rok 2023/2024

    

   Vážení rodičia,

   ďakujeme za prejavenú dôveru tým, že ste si pre svojho syna/svoju dcéru vybrali Gymnázium Pavla Horova a tešíme sa na spoluprácu v nasledujúcich rokoch.

   Prosíme Vás, aby ste vyplnili nasledujúcu prihlášku.

   1. Vyberte z ponuky aktuálne zameranie (modul), do ktorého sa uchádzač hlási.

   2. Prvým cudzím jazykom je anglický jazyk. Pri voľbe druhého cudzieho jazyka (nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk) uveďte v políčku POZNÁMKA aj počet rokov absolvovanej výučby druhého cudzieho jazyka (napr. NEJ – 5 rokov). Výučba druhého cudzieho jazyka je podmienená dostatočným záujmom (minimálne 15 žiakov zo všetkých žiakov prvého ročníka).

   3. Hodiny etickej výchovy a rímskokatolíckeho náboženstva sú vo vnútri rozvrhu (ide o početné skupiny). Výučba evanjelickej, gréckokatolíckej, reformovanej a pravoslávnej náboženskej výchovy prebieha v rámci „koncových“ hodín vyučovania – zvyčajne je to streda na 8. vyučovacej hodine (popoludní), resp. na 0. vyučovacej hodine (ráno). Podmienené je to dostatočným záujmom (minimálne 12 žiakov zo všetkých žiakov prvého a druhého ročníka).

   4. Pokiaľ nebude možné vyhovieť Vašej voľbe, a to z dôvodu nedostatočného záujmu o vybraný jazyk alebo náboženstvo, budeme Vás vo veci ďalšieho postupu kontaktovať.

   5. Túto prihlášku vyplňte, prosím, do utorka, 30. 5. 2023.

   V prípade otázok kontaktujte zástupcu riaditeľky školy Mgr. Mateja Starjáka, PhD. na telefónnom čísle 0907 244 267.

   Vyplnenie prihlášky

   Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


   Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

   Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
   Kód formulára: